Testiranje kandidatov/zaposlenih

Testiranje kandidatov/zaposlenih

Ljudje niso nikoli problem. So samo različni. In to je problem.

 

Najemanje oziroma zaposlovanje kandidatov, ki ustrezajo določenemu položaju, oddelku in organizaciji, je velik izziv. Testiranje in ocenjevanje kandidatov oziroma zaposlenih prispeva k oblikovanju boljše slike o njih in lažjem predvidevanju njihovih reakcij. Z neodvisno presojo potenciala dobimo oceno, ki vodi k bolj kakovostnemu odločanju z boljšim sprejemanjem.

Ljudje niso nikoli problem. So samo različni. In to je problem.

 

Najemanje oziroma zaposlovanje kandidatov, ki ustrezajo določenemu položaju, oddelku in organizaciji, je velik izziv. Testiranje in ocenjevanje kandidatov oziroma zaposlenih prispeva k oblikovanju boljše slike o njih in lažjem predvidevanju njihovih reakcij. Z neodvisno presojo potenciala dobimo oceno, ki vodi k bolj kakovostnemu odločanju z boljšim sprejemanjem.

Za naše naročnike izvajamo sledeča ocenjevanja

Selekcijsko ocenjevanje

Ponuja vpogled v intelektualne sposobnosti in osebnostne lastnosti potencialnega novega zaposlenega. Poudarek je na ujemanju kandidata s posameznim delovnim mestom.

Rezultat odkrije talente (morda skrite), slabosti in stališča, ki zahtevajo razvoj. Zato te informacije zagotavljajo napoved nekega uspeha na določenem položaju. Te objektivne informacije pomagajo zmanjšati „mrtve točke“ in poglobijo vpogled v vse potrebno za pravilno odločitev.

Razvojno ocenjevanje

Omogoča vpogled v kvalitete kandidata in v lastnosti, ki zahtevajo razvoj, motivacijo in upoštevanje vedenjskega stila kandidatov.

Izvrševalno ocenjevanje


Kadarkoli lahko delovanje podjetja vpliva na celotno organizacijo, je potrebno v selekcijskem postopku skrbno oceniti dejavnike tveganja. Ujemanje osebnosti v izvajalski ekipi je enako pomembno, kot so pomembne ustrezne kompetence. Skupaj z vašo ekipo pripravimo osnovni profil, ki bo upošteval navedene aspekte

Agado spletna aplikacija

Agado spletna aplikacija je platforma za organizacijo in izvajanje vaših testiranj in programov ocenjevanja kandidatov, zaposlenih ali timov. Omogoča vam ocenjevanje in testiranje osebnosti, odkrivanje motivacije, kompetenc, talentov, slogov komuniciranja ter intelektualnih sposobnosti oziroma zmožnosti. Vključuje različne teste in vprašalnike, poročila, spletna orodja, razvojne in druge nasvete ter različne koristne informacije.

 

Naše orodje za testiranje in ocenjevanje kandidatov je uporabno tako posameznikom in ekipam, kakor tudi organizacijam. Predstavlja neke vrste osnovo pri izbiri ustreznih kandidatov za posamezno delovno mesto, osnovo za odkrivanje talentov, osnovo za načrtovanje razvoja ter za krepitev timov v podjetju. Vključuje tudi 360 stopinjsko ocenjevanje, odkriva motivacijo ali njeno pomanjkanje. Vse skupaj zajeto v enotni spletni aplikaciji, ki olajša kadrovanje v podjetju oziroma deluje kot svetovalec v kadrovski službi.

S TESTIRANJEM KOMPETENC IN OSEBNOSTI KANDIDATOV TER ZAPOSLENIH DOBIMO ŠIRŠO SLIKO O LJUDEH, KI NAS ZANIMAJO. NA TAK NAČIN SPOZNAMO NJIHOVE OSNOVNE IN VEDENJSKE ZNAČILNOSTI, KI SO NAM LAHKO V POMOČ PRI SODELOVANJU Z NJIMI.

ZA PODROBNO PREDSTAVITEV NAM POŠLJITE ELEKTRONSKO SPOROČILO IN DOGOVORILI SE BOMO ZA PREDSTAVITVENI SESTANEK.