Iskanje in selekcija kadrov

Iskanje in selekcija kadrov

Proces iskanja kandidatov

Proces iskanja kandidatov se prične s profiliranjem, torej s posvetovanjem ter oblikovanjem natančnega profila želenega kandidata. Samo iskanje kandidatov nato poteka simultano preko različnih virov, od oglaševanja, do neposrednega iskanja. Ob razpisu delovnega mesta se slednje lansira in deli preko vseh Agado informacijskih kanalov. Hkrati se opravi pregled obsežne baze podatkov in izbere kandidate, ki bi bili primerni.

Ob naboru potencialnih kandidatov (t.i. pooling), se opravi pregled (t.i. screening). Le kandidate, ki zadovoljujejo zahtevanim pogojem ter delujejo kompatibilni zahtevanemu profilu, se povabi na prvi razgovor. Prvi razgovor poteka v Agado pisarni in je voden s strani projektu dodeljenega usposobljenega rekrutorja. Postopek selekcije poleg razgovorov vključuje tudi psihometrično testiranje, kjer se osredotočamo na pregled splošnih kompetence kandidata. Na željo naročnika se dogovorimo o dodatnih testiranjih z željo preverjanja specifičnih zahtevanih kompetenc.

Po prvem krogu razgovora se opravi selekcija. Pripravijo se poročila kandidatov, ki vključujejo ocene kandidatov ter detajlna poročila psihometričnih testiranj.

Rezultate kandidatov vedno pripravimo dvodimenzionalno, in sicer dajemo poudarek na zadovoljitev dveh ključnih vprašanj:

 

 

 

Skladnost - ali so kandidatovi rezultati s testa in razgovora skladni s pričakovanji naročnika,

 

 

 

 

 

 

Kulturni fit - ali bo kandidat lahko optimalno opravljal svoje delo v dani ekipi.

 

 

 

Iskanje in selekcija kadra za naročnika

Na spodnji infografiki je za lažje razumevanje prikazan celoten postopek naše agencije od objave prostega delovnega mesta do zaposlitve pri naročniku.

PRIJAVA NA DELOVNO MESTO

 

Kandidat se prijavi na delovno mesto, ki je bilo deljeno preko Agadovih komunikacijskih kanalov.

ZBIRANJE KANDIDATOV

 

Ob naboru potencialnih kandidatov, se opravi pregled. Kandidate, ki zadovoljujejo zahtevanim pogojem, se povabi na prvi razgovor.

PRVI KROG RAZGOVOROV

 

Prvi razgovor je osebnostni in poteka pod vodstvom usposobljenega Agadovega rekrutorja. Sledi tudi psihometrično testiranje.

SELEKCIJA

 

Po prvem krogu razgovora se opravi selekcija. Ključna kriterija predstavljata kompatibilnost zahtevanih ter kandidatovih kompetenc ter kulturni fit v organizaciji.

DRUGI KROG RAZGOVOROV

 

Pripravljajo se poročila o kandidatih v predizboru. Naročnik izbere kandidate za intervju. Z naročnikom se uskladi termin ter povabi kandidate na razgovor v podjetje. Agadov rekrutor je v času razgovora prisoten.

ODLOČITEV

 

Po posvetu z Agadovim rekrutorjem, ki poda dodatno strokovno mnenje, naročnik določi rok za sprejem odločitve o končnem izboru.

SELEKCIJA

 

Naročnik Agadu sporoči končni izbor ter skomunicira detajle glede zaposlitve. Agadov rekrutor poda informacijo naprej ter kandidate informira o izbiri oz. neizbiri.

Predstavitev kandidatov

Kandidate poslovnim partnerjem predstavimo tako v ustni obliki preko sestanka, ko posredujemo svoj izbor, kot v celostni pisni obliki. Le ta vsebuje povzetek kompetenc, življenjepis kandidata, zaznamke z razgovorov ter psihometrično poročilo o kandidatu.

V zadnjih korakih izbora uskladimo termine drugega in nadaljnjih krogov razgovorov pri naročniku. Po želji moderiramo tudi celoten proces izbora in dogovarjanj s kandidati. Tekom procesa selekcije pri naročniku smo ves čas v stiku tako s poslovnim partnerjem, kot s kandidati, ki jih redno obveščamo o izboru.

Iskanje talentov (»Executive search«) 

Za iskanje strokovnih in visoko usposobljenih kandidatov se v Skupini Agado poslužujemo dodatnega koncepta iskanja talentov. Iskanje talentov je bolj specifičen koncept rekrutiranja in spada v domeno iskanja in selekcije. Agado ima razvito široko mrežo poznanstev, usposobljeni Agado raziskovalci pa opravijo analizo trga ter razvijejo strategijo iskanja. Moramo poudariti, da tovrstni pristop zahteva celostnost, detajlno delo ter strokovnost, saj gre v mnogih primerih za pogajanja s kandidati, ki so že zaposleni. V postopku selekcije uporabljamo različne metode psihometričnih testiranj. Na podlagi strokovnih ocen  psihologov vam skušamo ponuditi izbor kandidatov ki kar najbolje sovpada z vašo zahtevo po kompetencah. Hkrati pa stremimo k zagotovitvi sinhronega povezovanja  med posameznikovimi vrednotami ter vašo organizacijsko kulturo. Agado vam tako s storitvijo iskanja talentov zagotavlja pridobitev najboljših ter preverjenih sodelavcev.

PRI ISKANJU IN SELEKCIJI KADROV JE PRVI IN NAJBOLJ POMEMBEN KORAK SEZNANITEV Z DELODAJALCEM IN DELOVNIM MESTOM. ZATO SO NAM PODATKI NAROČNIKA O POGOJIH DELA KLJUČNEGA POMENA.

 

PRVI CILJ JE, DA VAS KOT DELODAJALCA SPOZNAMO DO POTANKOSTI. NA PODLAGI TEGA OPRAVIMO OŽJO SELEKCIJO TER Z NAJUSTREZNEJŠIMI KANDIDATI DOGOVORIMO PREDSTAVITEV V VAŠEM PODJETJU.