nazaj na seznam
15
Sep

Vse o PCT pogojih

Objavljen je bil Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki začne veljati s 15. septembrom in je dostopen tukaj.

 

Odlok določa:
• načine dokazovanja izpolnjevanja pogoja PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje),
• kdo mora izpolnjevati pogoj PCT pri opravljanju dela oz. v drugih primerih,
• kako in kdaj se lahko uporabljajo HAG testi za samotestiranje,
• nositelja stroškov testiranja,
• kdo preverja izpolnjevanje pogoja PCT,
• uporabo zaščitnih mask in varnostne razdalje,
• prezračevanje prostorov in razkuževanje rok.

 

Osebe pogoj PCT dokazujejo z dokazilom o negativnem testu (HAG ali PCR), z dokazilom o prebolelosti ali z dokazilom o cepljenju. Obdobje prebolevnosti traja 180 dni od pozitivnega PCR testa. Oseba izpolnjuje pogoje testiranja, če ima dokazilo o negativnem PCR testu, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

 

PCT pogoje morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati:
• vsi delavci, ne glede na dejavnost,
• osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu,
• osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne glede na dejavnost.

 

Oseba izpolnjuje PCT pogoj za čas opravljanja dela, če se testira s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih, vendar samo na delovnem mestu. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

 

Pogoje PCT morajo izpolnjevati tudi osebe, ki so:
• uporabniki storitev,
• prisotni pri izvajanju dejavnosti.

 

Stroške si v tem primeru krijejo sami.

 

Če zaposleni ali stranka ne upošteva pogojev PCT lahko delodajalec uporabi ukrepe skladne s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

 

PCT pogoja ni treba izpolnjevati osebam:
• ki so mlajše od 12 let,
• ki pripeljejo, ali odpeljejo otroka v vrtec ali 1., 2., 3. razred osnovne šole, glasbene šole do 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
• ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
• v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

 

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:
• prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, (pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra),
• specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki (pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra).

 

Preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, in sicer z dokazili iz 2. člena (EU COVID potrdilo, potrdilo zdravnika, SMS z rezultatom testa) in 6. člena odloka (evidenčni list), določa odlok.

 

Obveznost odgovornih oseb je tudi, ki izvajajo, ali organizirajo opravljanje dela, da na vidnem mestu objavijo obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

 

Uporabniki storitev ali prisotni pri izvajanju dejavnosti v Republiki Sloveniji in ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti.

 

V zvezi z varnostno razdaljo, razkuževanjem rok in prezračevanjem prostorov sprememb ni.

 

Vir: Finance, OZS, 24ur.