Varstvo pri delu

Tečaj iz varstva pri delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) je treba dijake in študente OBVEZNO teoretično in praktično usposabljati s področja varnosti in zdravja pri delu. Vsak delodajalec je torej zavezan svoje zaposlene, kakor tudi študente in dijake, seznanjati o varnem delu v njihovem podjetju ter jim ponuditi potrebna zaščitna sredstva za varno opravljanje dela oziroma jih tudi poučiti o uporabi teh.

Za vse stalne poslovne partnerje in člane Študentskega servisa Agado periodično omogočamo brezplačno opravljanje Tečaja iz varstva pri delu, ki zadostuje za brezhibno opravljanje večine študentskih del pri nas. V dogovoru z delodajalcem določimo čas izvajanja Tečaja iz varstva pri delu, ki večinoma poteka v naših prostorih ali pa na željo podjetja tudi na njihovem naslovu. Naša pooblaščena oziroma strokovna oseba za usposabljanje iz varstva pri delu najprej opravi samo izobraževanje, po predavanju pa sledi še teoretični preizkus znanja, ki ga morajo vsi udeleženci uspešno opraviti.

Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu podjetje za vsakega udeleženca prejme Potrdilo o uspešno opravljenem Tečaju iz VPD.

 

Varnost in zdravje pri delu niso samo dolgočasna pravila in predpisi! Gre pa predvsem za to, da mora biti že na začetku poskrbljeno za vašo varnost in zdravje pri delu, da je treba zaščititi vaše zdravje, tako da boste lahko uživali polno življenje, brez nepotrebnega tveganja, da bi se poškodovali ali celo izgubili življenje.

ZATO ČLANOM ŠTUDENTSKEGA SERVISA AGADO VSELEJ SVETUJEMO, DA SVOJEGA DELODAJALCA OPOMNIJO, V KOLIKOR ŠTUDENTI, KI OPRAVLJAJO DELO V NJEGOVEM PODJETJU ŠE NISO OPRAVILI TEČAJA IZ VARSTVA PRI DELU TER GA POZOVEJO, DA SE TO ČIM PREJ UREDI.


SAMO TAKO LAHKO DELODAJALEC SVOJIM ŠTUDENTOM OMOGOČI VARNO IN UČINKOVITO DELO.

ZATO ČLANOM ŠTUDENTSKEGA SERVISA AGADO VSELEJ SVETUJEMO, DA SVOJEGA DELODAJALCA OPOMNIJO, V KOLIKOR ŠTUDENTI, KI OPRAVLJAJO DELO V NJEGOVEM PODJETJU ŠE NISO OPRAVILI TEČAJA IZ VARSTVA PRI DELU TER GA POZOVEJO, DA SE TO ČIM PREJ UREDI.


SAMO TAKO LAHKO DELODAJALEC SVOJIM ŠTUDENTOM OMOGOČI VARNO IN UČINKOVITO DELO.