Kdo lahko dela

Pravico do opravljanja občasnih in začasnih del s pomočjo študentskega servisa imajo:

OSNOVNOŠOLCI

 

Osnovnošolci lahko prvič delo opravljajo s pomočjo študentskega servisa, ko dopolnijo 15 let in se vpišejo v srednjo šolo. Zahtevana sta torej dva pogoja:

 • status osnovnošolca v Republiki Sloveniji ter
 • starost 15 let ali več.

DIJAKI

Osebe, ki zadovoljujejo dva pogoja:

 • imajo status dijaka v Republiki Sloveniji ali tujini ter
 • so dopolnili starost 15 let ali več.

REDNI IN IZREDNI ŠTUDENTJE


Osebe, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.

UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH


Osebe, ki imajo status udeležencev izobraževanja odraslih, ki:

 • so mlajše od 26 let,
 • se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
 • niso v delovnem razmerju,
 • niso prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe,
 • se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

TUJCI


Tuje osebe, ki v mednarodnih izmenjalnih programih opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tuje osebe, ki študirajo v Sloveniji, kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole.

Osebe, ki bodo šele pridobile status študenta


Osebe med prehodom, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta.

KAKO SE VPIŠEM V ŠTUDENTSKI SERVIS AGADO?

KAKO SE VPIŠEM V ŠTUDENTSKI SERVIS AGADO?

Tako, da obiščeš eno izmed naših poslovalnic, kamor dostaviš: 

 • brezplačen bančni račun za prejemanje nakazil,
 • davčno številko,
 • dokazilo o statusu študenta/dijaka:
  potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto ali študentsko/dijaško izkaznico, 
  - osnovnošolci (9. razred) potrebujete zaključno spričevalo in potrdilo o šolanju za 1. letnik srednje šole.

Tako, da obiščeš eno izmed naših poslovalnic, kamor dostaviš: 

 • brezplačen bančni račun za prejemanje nakazil,
 • davčno številko,
 • dokazilo o statusu študenta/dijaka:
  potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto ali študentsko/dijaško izkaznico, 
  - osnovnošolci (9. razred) potrebujete zaključno spričevalo in potrdilo o šolanju za 1. letnik srednje šole.

TAKO, DA IZPOLNIŠ SPLETNI OBRAZEC IN NAM NA NAŠ ELEKTRONSKI NASLOV info@agado.si POŠLJEŠ POTRDILO O IZOBRAŽEVANJU V TEKOČEM ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU.

Takoj, ko prejmemo potrebne dokumente, bomo aktivirali tvoj račun in že si pripravljen za delo in izdajo napotnice pred začetkom dela.

 

 

 

TAKO, DA IZPOLNIŠ SPLETNI OBRAZEC IN NAM NA NAŠ ELEKTRONSKI NASLOV info@agado.si POŠLJEŠ POTRDILO O IZOBRAŽEVANJU V TEKOČEM ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU.

Takoj, ko prejmemo potrebne dokumente, bomo aktivirali tvoj račun in že si pripravljen za delo in izdajo napotnice pred začetkom dela.