Izračun pokojninske dobe

Pravice iz prispevkov

OD 1. 2. 2015 NAPREJ ŠTUDENTSKI SERVIS AGADO ZA VSAKEGA DIJAKA IN ŠTUDENTA ODVEDE 15,5% PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, KAR SE DIJAKU ALI ŠTUDENTU ŠTEJE V POKOJNINSKO DOBO.

Kar pomeni, če podjetje članu nakaže 6,14 EUR za uro (bruto nakazilo), član na račun prejme 5,85 EUR za uro (neto nakazilo), razlika (0,29 EUR) pa se odvede kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Izračun pokojninske dobe

  • v spodnji obrazec vnesi svoj mesečni oziroma letni bruto ali neto zaslužek (brez :)
  • v tretji rubriki »Znesek plačanih prispevkov« lahko vidiš, koliko prispevkov bo zate vplačal študentski servis
  • v zadnji rubriki dobiš izračun, koliko dni se ti šteje v pokojninsko dobo
Tvoj bruto mesečni ali letni zaslužek v EUR Tvoj neto mesečni ali letni zaslužek v EUR Znesek plačanih prispevkov v EUR Število dni pokojninske dobe Počisti vnose

Pravice iz prispevkov

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50% + 8,85%):

Plačani prispevki zagotavljajo osnovo za izračun pokojninske dobe. Trajanje zavarovalne dobe se ugotovi tako, da se prizna po en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60% povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto.

 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36%):

Pri uveljavljanju pravic do zdravstvenih storitev imajo iz 17. člena ZZVZZ krito zdravljenje in rehabilitacijo v celoti (100% iz obveznega zdravstvenega zavarovanja), ter pravico do povračila potnih stroškov v primeru potovanj k izvajalcu zdravljenja in rehabilitacije zaradi te poškodbe pri delu oziroma poklicne bolezni skladno z veljavnimi predpisi. Te osebe nimajo pravice do nadomestila plače za čas začasne zadržanosti z dela.

 

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53%):

Namen zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen oseb iz 17. člena ZZVZZ je v tem, da se osebe, ki so sicer že vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarujejo za dodaten riziko zaradi opravljanja določene dejavnosti oziroma za tveganja, saj obstaja večja verjetnost za morebitne poškodbe pri delu ali poklicno bolezen med časom opravljanja navedenih del in s tem povezanih stroškov zdravljanja, kot pri osebah, ki teh del ne opravljajo.