nazaj na seznam
15
Jul

Skupnost za mlade Gerbičeva

Študenti se vsako leto soočajo s stanovanjsko krizo.

 

Znano je, da študentje, ki bivajo v lastniških stanovanjih, prihajajo iz premožnih ljubljanskih družin, ostali pa bivajo v najemu in prihajajo iz družin s srednjimi prihodki ter živijo v negotovih razmerah. Petina jih nima najeme pogodbe, dobra polovica pa jo ima sklenjeno za enajst mesecev ali manj. Velika težava je s prostorsko stisko, saj veliko študentov živi v deljenih sobah.

 

Z velikim veseljem pa vas obveščamo, da je Stanovanjski sklad RS na lokaciji Gerbičeva ulica v Ljubljani zaključil z gradnjo objekta Skupnost za mlade – Gerbičeva. Prednost pri izboru najemnikov so mlade osebe, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.
 
V objektu je 109 bivalnih enot in pet različnih tipov glede na velikost oziroma število ležišč. Skupaj je na voljo kar 171 postelj.
 
Vse razpoložljive bivalne enote so za mlade med 18. in dopolnjenim 29. letom  Stanovanjski sklad RS nudi v najem preko javnega razpisa, ki je že objavljen na spletni strani Sklada. Prve vselitve bodo možne že poleti.