nazaj na seznam
20
Oct

Ste že poravnali regres? Bliža se 1. november.

Delodajalci, ki svojim zaposlenim zaradi nelikvidnosti niso plačali regresa do julija, morajo to storiti najkasneje do 1. novembra. Minimalna regresna plača znaša 940,58 EUR, lahko pa je tudi višja po kolektivni pogodbi. Višina regresa ni omejena navzgor, ampak brez prispevkov in davkov na dohodek, lahko izplačate regres do sto odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, upoštevajoč najnovejše podatke statističnega urada. Če plačate dohodnino, ki presega povprečno plačo, se razlika obdavči z dohodnino in je obremenjena s prispevki.

 

Kdaj je delodajalec plačilno nesposoben?

 

Zakon o delu določa, da lahko podjetje zaradi nelikvidnosti plača regres najpozneje do 1. novembra tekočega leta. Vendar pa podjetju ni treba vnaprej dokazovati plačilno nesposobnost, na primer finančni upravi (Furs) ali inšpektoratu za delo. Poleg tega kolektivne pogodbe običajno ne določajo, kdaj je delodajalec nelikviden, temveč le določajo, da je v primeru stečaja rok za plačilo dopusta 1. november.

 

V skladu z zakonom o finančnem poslovanju, stečaju in prisilni odstranitvi (ZFPPIPP) je podjetje trajno nelikvidno (14. člen), če med drugim več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti, ki znašajo več kot 20 % zneska obveznosti, določene v zadnjem letnem poročilu; če sredstva na računih ne zadoščajo za izvršitev naloga za izvršbo ali poplačilo izvršnice; ali na primer, če zamuja dva meseca z izplačilom plač ali plačevanjem davkov in prispevkov, ki jih izplačevalec izračuna ali mora plačati hkrati s plačami zaposlenih.

 

Kako je z večkratnim obdavčenjem regresa?

 

Ker letošnja epidemija postavlja vprašanje, kako je z obdavčitvijo, ko je plačilo regresa plačano v več delih, smo za pojasnilo zaprosili Furs. Če je denimo podjetje delavcu pred julijem plačalo tisoč evrov, je zdaj na primer 700 EUR, kar je še vedno pod povprečno bruto plačo v državi.

 

In Furs je pojasnil: "Če se regres izplačuje v več obrokih, se celotni znesek regresa vključi v plačilo naslednjega obroka ali zadnjega dopusta, vključenega v davčno osnovo, in izvrši izračun akontacije dohodnine od posameznih delov regresa za letni dopust. To pomeni, da če je regres plačan v dveh obrokih, ki ne presega sto odstotkov povprečne plače, ni obveznosti za obračun akontacije dohodnine (niti prispevkov za socialno varnost). "

 

Hkrati poudarjajo pomen plačila, ki se po delovnopravni zakonodaji šteje za regresno plačilo. "Če so torej izpolnjeni pogoji, da se drugo izplačilo po delovnopravni zakonodaji šteje za regres, se ob izplačilu dohodka upoštevajo določbe ZDoh-2 in ZPIZ-2 v zvezi z bolj ugodno davčno obravnavo regresa," pojasnjujejo. Furs je na spletni strani objavil tudi podrobnejša pojasnila.

 

V celoti morate izplačati regres tudi k tistim, ki čakajo na delo

 

Po podaljšanju ukrepov še vedno od 20 do 30 tisoč ljudi čaka na delo od doma in prejema 80 odstotkov zaslužka. Ker je regres povezan s pravico do dopusta, predvideno v pogodbi o zaposlitvi, so tudi delavci, ki čakajo na delo, upravičeni do iste regresnice, ki bi jo prejeli, če bi normalno delali. Čakanje na delo torej ne vpliva na pravico zaposlenega do regresa.

 

Vendar je lahko regres pod minimalno vrednostjo za delavce s krajšim delovnim časom. Če je torej vaš zaposleni s polovičnim delovnim časom, je upravičen do polovice regresa.

 

Seveda obstajajo izjeme, na primer, če delavec dela s krajšim delovnim časom v skladu z določbami pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja ali starševskega dopusta. Potem mu morate plačati celoten regres.

 

Sorazmerni delež regresa za tiste, ki ne delajo vse leto

 

Zaposleni, ki jih podjetje med letom najame v podjetju, prejemajo tudi nižji regres, kar predstavlja eno dvanajstino njihove letne plače za vsak mesec dela. Če se je nekdo zaposlil, recimo, šele aprila, je upravičen do treh četrtin celotnega nadomestila za regres in do dela letnega dopusta.

 

Če ste zaposlenemu plačali celoten regres in če vas delavec zapusti do konca leta in vam ne povrne preplačanega regresa, morate od tega zneska obračunati in plačati prispevke za socialno varnost, popraviti obrazec REK-1 za izplačilo regresa in o tem pisno obvestite Furs. To pomeni, da če delodajalec delavcu izplača celoten regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje prenehalo po volji delavca, delodajalec lahko vloži civilni zahtevek za vračilo sorazmernega dela regresa. Če delodajalec ne zahteva vračila, mora od zneska, ki presega sto odstotkov povprečne plače zaposlenih v državi oziroma ustrezni delež, obračunati in plačati prispevke.

 

Vir: Finance