nazaj na seznam
28
Aug

Zaradi izjemnih okoliščin odrejanje drugih del

Sistem ureditve dela delodajalcem omogoča, da zaposlenim zaradi izjemnih okoliščin olajšajo organizacijo drugega dela ali dela drugje. To pravilo ne velja le v času epidemije, temveč tudi v okoliščinah, v katerih je treba sprejeti ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, ki jo povzroča koronavirus COVID-19, ampak le za čas trajanja okoliščin.

 

V primerih, ko se sprejmejo ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19 (spoštovanje karantene, samoizolacija in drugi ukrepi), je mogoče začasno odrediti druga dela ali dela drugje, na primer na domu. Ta možnost je predvidena v 169. členu Zakona o delovnih razmerjih, ki dopušča odreditev drugega delovnega mesta in tudi spremembo kraja dela, če so ogrožena življenja in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

 

Obveznost lahko začasno obstaja le, če te okoliščine trajajo ali so izpolnjeni pogoji veljavne zakonodaje in je potrebna sprememba vrste in / ali dela.

 

Če delodajalec v izjemnih primerih naroči delo od doma, je treba o delu čim prej obvestiti Inšpektorat RS za delo.