nazaj na seznam
10
Aug

Hofer eksperimentira

Zaposleni prodajalci naj bi na teden opravljali 30 ur dela, plačo pa dobili za 40 ur.

Plača zaposlenih bo ostala enaka, po novem pa bodo nadure izplačevali že konec vsakega meseca in ne šele konec leta.

 

Hofer bo z novim letom spremenil zgradbo zaposlitev. Če so bili do zdaj prodajalci in zaposleni v logistiki na 30-urnem delovniku, bodo od novega leta vsi zaposleni za polni delovni čas, če bodo to želeli. Tako bodo rešili pereč problem zaposlenih, ki so se zaradi krajšega delovnika morali upokojevati pozneje in so prejeli manjšo pokojnino kot njihovi kolegi pri drugih trgovcih, ki so bili zaposleni za polni delovni čas.

 

Zaradi slovenske pokojninske zakonodaje se zaposleni, ki delajo skrajšani delovni čas, v Sloveniji upokojujejo kasneje in dobivajo manjšo pokojnino, čeprav vplačujejo v pokojninsko blagajno enako kot redno zaposleni za polni delovni čas.

 

Ker so prodajalci s skrajšanim delovnikom v slabšem položaju ob upokojitvi, so se v Hoferju odločili, da bodo vsem njihovim prodajalcem in zaposlenim v logistiki z novim letom ponudili možnost zaposlitve za polni delovni čas.

 

V prihodnjem letu na polnem delovnem času okoli 1.200 zaposlenih

 

Začeli bodo že prihodnji mesec, 1. septembra, ko bodo v štirimesečno testno obdobje vključili 220 delavcev v trgovinah (prodajalce), in logistiki, konkretno zaposlene v voznem parku, ki razvažajo blago. »Možnost zaposlitve za polni delovni čas smo ponudili 231 zaposlenim, a jih je 11 to zavrnilo,« pojasnjuje vodja kadrovske službe v Hoferju Petra Štrukelj.

 

Vzroki so raznoliki: nekateri so zaposleni še pri enem delodajalcu, imajo morda svoje podjetje, ali pa jim zaposlitev za polni delovni čas ne ustreza. Odziv zaposlenih, ki so jim predstavili novi način zaposlovanja in so se zanj odločili, pa je bil zelo pozitiven.

 

Po preizkusnem obdobju bodo s 1. januarjem prihodnje leto začeli s pilotno fazo, v katero bodo vključili približno 1.200 zaposlenih v prodaji in logistiki.

 

Višji regres in nadomestilo za minulo delo, delovne obveznosti ostajajo iste

 

Prednosti novega modela je po besedah Marsela več. Delavci za polni delovni čas bodo dobili polni regres (letos je znašal 1.700 evrov), višje bo nadomestilo za minulo delo, prav tako bodo prej dobili pravico do dodatnih dni dopusta na delovno dobo, seveda pa bo zaposlenim tekla polna pokojninska doba.

 

»Še vedno bomo imeli fleksibilno delo in zaposlovanje,« je pojasnil Marsel. Torej, zaposleni bodo delali enako kot do zdaj, delovna obveznost se ne bo spremenila, prav tako bo ostalo enako plačilo – Hoferjevi prodajalci in zaposleni v logistiki prejemajo v povprečju od 1.031 do 1.200 evrov bruto plače. Torej, če je zaposleni do zdaj delal 30 ur na teden, bo toliko

načeloma dejansko delal tudi z novo pogodbo o zaposlitvi, preostali čas pa bodo prosti.

 

Pogoj pa je, da zaposleni, ki se bodo odločili vključiti v ta novi sistem, ne bodo več mogli biti zaposleni pri dveh delodajalcih hkrati, temveč zgolj še pri Hoferju. »Bodo pa lahko imeli popoldanski S.P.,« je pojasnila Petra Štrukelj.

 

V Hoferju imajo sicer v prodaji in logistiki zaposlene tudi za polni delovni čas. Ti že zdaj prejemajo višje plačilo in pri njih se ne bo nič spremenilo.

 

Novi zaposleni bo v shemo lahko vstopil v tretjem letu zaposlitve

 

Model je sicer tristopenjski: novega sodelavca v prvem letu zaposlijo za skrajšani delovni čas, pogodba pa je sklenjena za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom; v drugem letu zaposlenemu začne podjetje vplačevati mesečno po 30 evrov v drugi steber pokojninskega zavarovanja, še vedno pa so zaposleni za skrajšani delovni čas; na začetku tretjega leta pa zaposlenemu ponudijo vstop v novo shemo polnega delovnega časa (ob pogoju, da zaposleni dela vsaj 27 ur na teden). Drugih posebnih pogojev za zaposlitev za polni delovni čas ni.

 

Hofer novi model zaposlovanja začenja prav v času, ko se napoveduje zaprtje trgovin ob nedeljah. A Marsel odgovarja, da nedeljsko delo in morebitna ukinitev na ta sistem ne bo imelo bistvenega vpliva. Prav tako zatrjuje, da zaradi morebitnega zaprtja trgovin ob nedeljah ne bodo odpuščali, bodo pa upočasnili novo zaposlovanje.

Letos načrtujejo odprtje še dveh trgovin, podatkov o lanskem poslovanju in letošnjih načrtih pa niso razkrili.

 

Vir: Finance