nazaj na seznam
20
Jun

Do konca leta 22 tisoč ljudi ponovno zaposlenih

Med koronavirusom je bilo odpuščenih 30 tisoč ljudi, do konca leta pa podjetja načrtujejo ponovno zaposlitev 22 tisoč delavcev. Večinoma gre sicer za nadomestne zaposlitve, ob morebitnem drugem valu epidemije pa bi desetina podjetij odpustila vsaj četrtino zaposlenih.

 

Na zavodu sicer opažajo, da je veliko pomanjkanje ustreznega kadra na trgu dela. V povprečju se je s tem srečala tretjina vprašanih delodajalcev (približno 32 %). Še vedno pa se polovica velikih podjetji spopada s pomanjkanjem ustreznih delavcev. Z največjimi težavami so se soočali delodajalci v zdravstvu in socialnem varstvu, gostinstvu in drugih raznolikih poslovnih dejavnostih, ugotavlja zavod.

 

Glavni vzrok za težave pri iskanju delavcev je pomanjkanje kadra z ustreznimi poklici, h katerim pripadajo tudi problemi pomanjkanja kompetenc, znanj, veščin kandidatov in delovni pogoji, ki odvračajo potencialne delavce od prijav na razpoložljiva dela. To je tudi razlog pri pomanjkanju zaposlovanja prodajalcev in proizvodnih delavcev.

 

Delodajalci so v anketi zavoda večinoma ocenili, da v prihodnje ne bodo imeli težav z iskanjem delavcev. Problemov ne pričakujejo med delodajalci, medtem ko je nekoliko manj takšnih med srednjimi in velikimi delodajalci. Težave pričakuje okoli 26,2 % vprašanih delodajalcev.

 

Drugi val korone in zaposlovanje

 

Glede na to, da je možnost drugega vala okužbe s koronavirusom, so na zavodu delodajalce vprašali tudi o možnem vplivu na njihovo poslovanje in zaposlovanje. Večina jih napoveduje, da bi se ob ponovnem pojavu epidemije njihovo poslovanje skrčilo v manjšem obsegu. Veliki delodajalci so najbolje pripravljeni na ponovno poslabšanje, medtem ko mali delodajalci napovedujejo upad poslovanja. Zaposlenost naj bi ob morebitnem drugem valu ostala enaka, ocenjuje 43,5 % delodajalcev, medtem ko jih tretjina meni, da bi v tem primeru odpustili manjši del zaposlenih.

 

 

Vir: Finance