nazaj na seznam
22
Apr

IZPLAČILO ENKRATNEGA SOLIDARNOSTNEGA DODATKA ŠTUDENTOM

Storitev je namenjena študentom in študentkam rednega študija s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so, glede na interventno zakonodajo, upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov.


Vlogo lahko oddajo študenti in študentke rednega študija s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so po veljavnem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20), upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov.


Študentu/-ki se bodo sredstva enkratnega solidarnostnega dodatka nakazala na podlagi podatkov, ki jih ta sporoči preko elektronske vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom na portalu eUprava.

 

Pri dodelitvi enkratnega solidarnostnega dodatka bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na podlagi EMŠO študenta/-ke preverilo podatke iz vloge v uradnih evidencah.

 

V kolikor bodo podatki pravilni in bo študent/-ka upravičen do izplačila dodatka, bo MIZŠ nakazalo znesek na transakcijski račun, naveden v oddani vlogi.

 

Vlogo najdete na povezavi: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom?fbclid=IwAR0VjmZbxtncW267OvsEgpnQDtdVz2WTCoEvMyP2626f7veQWZQY1Aq_ELU

 

Vir: RS eUPRAVA