nazaj na seznam
07
Jan

Višja vrednost štipendij v letu 2019

S 1. julijem 2019 so se povišale vrednosti naslednjih štipendij:

  • državna štipendija,
  • Zoisova štipendija,
  • štipendije za deficitarne poklice,
  • štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, odredilo sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so prišle v veljavo z 1. julijem 2019.

Vrednosti so dodeljene v nominalnih zneskih ter so odvisne od odstotka uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Državna štipendija

Najvišja državna štipendija po novem znaša 194,56 evra mesečno (prej 190 evrov) za polnoletne in 97,28 evra (prej 95 evrov) za mladoletne upravičence. Tudi najnižja državna štipendija bo višja, za polnoletne za slaba 2 evra mesečno.

Prav tako so se povišali dodatek za bivanje, dodatek za učni uspeh ter dodatek za prejemnike državne štipendije s posebnimi potrebami.

Zoisova štipendija

Če si prejemnik Zoisove štipendije, pridobljene po novem Zakonu o štipendiranju, boš prejemal 122,88 evra mesečno kot dijak (prej 120 evrov) oziroma 143,36 evra mesečno kot študent (prej 140 evrov). Nekoliko višja bosta tudi dodatek za bivanje ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Zoisova štipendija, pridobljena po starem Zakonu o štipendiranju, po novem znaša 67,64 evra za dijake in 104,22 evra za študente.

 

Zoisova štipendija mesečno znaša 122,88 EUR za dijaka in 143,36 EUR za študenta. Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 245,76 EUR za dijaka in 286,72 EUR za študenta.

 

Dodatki k Zoisovi štipendiji 2019/2020 dalje

•            dodatek za vrsto in področje izobraževanja znaša 31,04 EUR;

•            dodatek za učni oziroma študijski uspeh znaša 21,05 EUR za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oziroma za študente s povprečno oceno najmanj 8,50 ali več in 38,81 EUR za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oziroma študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več;

•            dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča za bivanje znaša 87,58 EUR;

•            dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 52,11 EUR.

 

Primerjava z obračunavanjem starega sistema: 

Zoisova štipendija po starem ZŠtip (pridobitev štipendije od vključno 2013/2014)

Zoisova štipendija mesečno znaša 67,64 EUR za dijaka in 104,22 EUR za študenta. Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 135,27 EUR za dijaka in 208,45 EUR za študenta.

 

Dodatki k Zoisovi štipendiji od vključno 2014/2015 dalje:

•            dodatek za bivanje: 81,92 EUR;

•            dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 51,20 EUR.

 

Druge štipendije

Povišale so se tudi štipendije za deficitarne poklice (od julija 2019 102,40 evra mesečno) in štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu (204,80 evra mesečno).

 

Štipendija za deficitarne poklice


Štipendija za deficitarne poklice od 1. 7. 2019 znaša 102,40 EUR mesečno.


Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu


Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu od 1. 7. 2019 znaša 204,80 EUR mesečno.

 

 

Več si preberite na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS