Zaposlitev preko agencije

ZAKAJ BI SE ZAPOSLIL S POMOČJO AGENCIJE

Najprej je treba pojasniti, kaj sploh pomeni zaposlitev s pomočjo agencije. Pri agencijskem delu zaposleni opravljajo dela s pomočjo agencije za druge gospodarske uporabnike. Delavec ima sklenjeno pogodbo z agencijo, vendar delo opravlja pri drugem uporabniku (npr. v proizvodnji, pri izvajanju storitev). V tem se razlikuje od klasičnega delovnega razmerja, kjer delavec sklene pogodbo neposredno s tistim, ki mu ponudi delo.

Največja prednost zaposlovanja s pomočjo agencije predstavlja hitro in učinkovito zaposlovanje. 

Kandidata po uspešno opravljenem razgovoru v agenciji v zelo kratkem času napotimo na razgovor v podjetje. Po uspešnem razgovoru v podjetju pa se dogovorimo o začetku dela in formalnostih, in že kmalu lahko podpišemo pogodbo o zaposlitvi.

"Koliko provizije odvzame agencija?" se pojavlja kot eno od najbolj pogostih vprašanj med iskalci zaposlitve.

 

Skupina Agado od samega začetka deluje po načelu, da nikoli ni v breme iskalcu zaposlitve ali kariernih priložnosti, zato tem nikoli ne obračuna svojih storitev. Vse agencijske provizije namreč vedno plačuje naročnik, h kateremu je delavec napoten na delo. Delavec ima tako po zakonu popolnoma enake zaposlitvene pogoje (med drugim tudi višino plače) kot delavci, ki so na enakem delovnem mestu zaposleni neposredno pri naročniku.

Delavec, zaposlen pri agenciji, ima tako popolnoma enake pravice kot redno zaposleni, saj so skozi zasebne agencije za zaposlovanje zaščiteni po kolektivni pogodbi. Te pravice so predvsem prejemanje enake plače in nadomestil kot redno zaposleni popolnoma enake ravni v podjetju, v katerega je bodoči zaposleni napoten, zagotovilo, da bodo plačani vsi socialni prispevki, zavarovanja in akontacija za dohodnino.

Zasebna agencija za zaposlovanje (v nadaljevanju agencija) je organizacija, ki na podlagi pogodbe o koncesiji, ki jo izda Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sklene delovno razmerje z delavcem, ki ga potem »napoti« na delo v drugo organizacijo.

 

Agencija delavcu za določen čas zagotovi delovno razmerje. Gre za tristransko delovno razmerje, kjer so stranke delavec/zaposleni, zaposlitvena agencija in podjetje/naročnik, kjer je delo opravljeno.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti družbi AGENCIJA AGADO, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, izdaja dovoljenje za opravljanje dejavnosti zagotavljanja  dela delavcev uporabniku na podlagi katerega se družba vpiše v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

4 NAJBOLJ NAPAČNA PREPRIČANJA O DELOVANJU KADROVSKIH AGENCIJ

Čeprav je delovanje kadrovskih agencij redno pod drobnogledom pooblaščenih revizorjev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da si uradni koncesionarji ne smejo niti privoščiti nespoštovanja delovnopravne zakonodaje, saj bi to imelo za posledico prekinitev njihovega delovanja, je še vedno prisotna negativna naklonjenost do tovrstnih organizacij ter načina zaposlovanja.

Najbolj pogosta napačna prepričanja o delovanju kadrovskih agencij so

Provizijo za svoje delo agencija odtrga od plače delavca


Največji pomislek, s katerim se kandidat za zaposlitev s pomočjo agencije verjetno spopada, je, da bo za svoje delo deležen nižjega plačila kot delavci, ki so zaposleni neposredno v podjetju, saj mu agencija odtegne delež svoje provizije od njegove plače. 

Seveda gre za zmotno razmišljanje, saj so tudi agencijski delavci zaščiteni z ustrezno zakonodajo in nikakor ne smejo imeti drugačnih pogojev dela kot delavci na istem delovnem mestu v podjetju. Agencijska provizija se vedno obračunava naročniku, torej podjetju neposredno.

S pomočjo agencije je možna zaposlitev samo za določen čas


Še ena zmota, ki izhaja iz nepoznavanja ustrezne zakonodaje pri nas. Tudi ko govorimo o obdobju zaposlitve, veljajo za agencije enaka pravila kot pri ostalih delodajalcih. Delavec se lahko zaposli za določen čas, a dolgotrajna zaposlitev mora preiti na zaposlitev za nedoločen čas.

Agencijski delavci niso upravičeni do dodatkov pri plači


Delavec, zaposlen s pomočjo agencije, je v skladu z zakonom upravičen do enakih pravic kot delavec, ki je zaposlen neposredno na podjetju. Tako mu pripadajo enake ugodnosti kot drugim v podjetju; regres, nadurno delo, dodatki za nočno delo ipd.

Delo zasebnih kadrovskih agencij ni nadzorovano in lahko zlorabljajo zakonodajo


V skladu s Pravilnikom o opravljanju dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, morajo kadrovske agencije vsako leto opraviti revizijo poslovanja z neodvisnim revizorjem, v skladu z navodili pristojnega ministrstva. Morebitno ugotovljeno nespoštovanje zakonodaje ima lahko za posledico tudi odvzem koncesije za opravljanje dela oziroma izbris iz nacionalnega registra koncesionarjev.

KADROVSKA AGENCIJA LAHKO UREDI PRIDOBITEV DELOVNEGA DOVOLJENJA LE ZA ZNANEGA DELODAJALCA IN ZAPOSLI LE TUJCA S STALNIM BIVANJEM V REPUBLIKI SLOVENIJI


Delodajalec, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register ali evidenco, lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku na območju Republike Slovenije, in sicer za državljane Republike Slovenije, državljane držav članic EU, državljane držav EGP in CH ter za tujce z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali CH, in imajo:

  • prost dostop na slovenski trg dela, v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev (vsaj eno leto na trgu dela, stalno bivanje);
  • enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali
  • modro karto EU.

 

KADROVSKA AGENCIJA LAHKO UREDI PRIDOBITEV DELOVNEGA DOVOLJENJA LE ZA ZNANEGA DELODAJALCA IN ZAPOSLI LE TUJCA S STALNIM BIVANJEM V REPUBLIKI SLOVENIJI


Delodajalec, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register ali evidenco, lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku na območju Republike Slovenije, in sicer za državljane Republike Slovenije, državljane držav članic EU, državljane držav EGP in CH ter za tujce z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali CH, in imajo:

  • prost dostop na slovenski trg dela, v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev (vsaj eno leto na trgu dela, stalno bivanje);
  • enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali
  • modro karto EU.

 

POSLEDIČNO TO POMENI, DA KADROVSKA AGENCIJA TUJCA,

KI NI VSAJ ENO LETO NA TRGU DELA V SLOVENIJI, NE MORE ZAPOSLITI.

LAHKO SICER IZVEDE CELOTEN POSTOPEK PRIDOBITVE DELOVNEGA DOVOLJENJA, A ZAPOSLEN MORA BITI NEPOSREDNO PRI PODJETJU, KJER BO DELO OPRAVLJAL.

Če ste še vedno negotovi glede dela preko kadrovske agencije, vam z veseljem odgovorimo na kakršnokoli vprašanje na to temo.

Izpolnite spodnji obrazec in potrudili se bomo, da izginejo vsi dvomi o zaposlovanju preko agencij za kadre.

Strinjam se s splošnimi pogoji
Strinjam se da me obveščate o aktualnih informacijah, novicah in ponudbi podjetja preko elektronske pošte.

Preverite seznam prostih delovnih mest

Področja dela

Regije

Kraji

Piškotki

Na spletnem mestu uporabljamo piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in zagotavljanje kakovostnih vsebin. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Več o piškotkih