20
Dec

Kako iskati ustrezen kader?

Se sprašujete, kaj je tisti ključni dejavnik, ki loči uspešna podjetja od tistih, ki se borijo za preživetje? Odgovor je preprost, a hkrati zapleten: pravi kader. V svetu, kjer se podjetja soočajo s hitrimi spremembami in nenehnimi izzivi postaja pridobivanje kvalificiranega kadra temelj poslovnega uspeha. Kot opeka v zidu brez katere se gradnja ne more nadaljevati so pravi zaposleni nepogrešljivi za vzdrževanje in rast podjetja. To je proces, ki zahteva več kot le objavo delovnega mesta; zahteva strateški pristop in globoko razumevanje dinamike trga dela.

V tem članku bomo raziskali kako iskati ustrezen kader in kako se uspešna podjetja spopadajo s tem izzivom. Od identificiranja potrebnih kompetenc do gradnje privlačne blagovne znamke delodajalca, ki pritegne najboljše talente.

Pomen ustreznega kadra za uspešnost podjetja

Kvalificiran kader je temelj podjetniškega uspeha. Brez kompetentnih zaposlenih se podjetje težko razvija ali napreduje. Pri tem igrajo ključno vlogo kadrovske rešitve za podjetja, ki omogočajo podjetjem, da jasno opredelijo potrebne kompetence in značilnosti pred iskanjem novih zaposlenih.

V Sloveniji vsako leto okoli 10 tisoč ljudi zaključi svojo poklicno pot, kar ustvarja pritisk na trg dela. V tem kontekstu postane iskanje posameznikov, ki razmišljajo izven ustaljenih okvirjev in so sposobni preoblikovati težave v izzive, še pomembnejše. Takšni ljudje s svojo proaktivnostjo in inovativnostjo prinašajo podjetju dodano vrednost, kar je nadvse pomembno za dolgoročno rast in uspeh.

Razumevanje trenutnih trendov na trgu dela

Situacija na trgu dela se nenehno spreminja, predvsem zaradi vstopa mlajših generacij, ki prinaša izzive pri iskanju ustreznega kadra. V Sloveniji, kot v mnogih starajočih se evropskih družbah se povečuje potreba po novih talentih zaradi demografskih sprememb.

Z nizko stopnjo brezposelnosti se podjetja soočajo z močno konkurenco pri privabljanju talentov. Dodaten izziv predstavlja neskladje med potrebami trga dela in usposobljenostjo kandidatov.

Mladi včasih izberejo poklice, ki ne ustrezajo trenutnim potrebam trga, zaradi česar se pojavi razkorak med potrebami podjetij in razpoložljivimi kandidati.

Ta položaj poudarja pomen usmerjanja mladih v poklice, ki so trenutno iskani in vlaganja v nadaljnji razvoj in izobraževanje obstoječih zaposlenih za zagotavljanje velje usklajenosti med potrebami podjetij in razpoložljivostjo kvalificiranih delovnih sil.

Analiza pričakovanj sodobnih zaposlenih

V sodobnem delovnem okolju se pričakovanja zaposlenih znatno razlikujejo od tradicionalnih pogledov na delo. To je še posebej očitno po vplivu pandemije Covid-19 na trg dela. Spodaj so podrobneje opisane specifične spremembe v pričakovanjih zaposlenih.

 • Iskanje smisla in vrednosti v delu: Zaposleni dandanes iščejo delo, ki odseva njihove osebne vrednote in jim omogoča prispevek k družbi ali okolju. Želijo se počutiti, da njihovo delo prinaša razliko in ni zgolj sredstvo za zaslužek.
 • Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem: Pandemija je poudarila pomen ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Zaposleni si želijo fleksibilnosti pri delovnih urah, možnosti dela na daljavo in politik, ki spodbujajo zdravo delovno okolje.
 • Priložnosti za osebni in poklicni razvoj: Možnosti za nadaljnje usposabljanje, učenje in karierni razvoj so ključnega pomena za sodobne zaposlene. Želijo si delodajalcev, ki investirajo v njihov razvoj in jim omogočajo napredovanje znotraj podjetja.
 • Poudarek na dobrem vodstvu in kulturi podjetja: Zaposleni iščejo organizacije z jasno vizijo, etičnim vodstvom in kulturo, ki spodbuja sodelovanje, inovativnost in vključenost.
 • Poštene plačilne pogoje in koristi: Poleg konkurenčne plače zaposleni pričakujejo tudi dodatne ugodnosti, kot so zdravstveno zavarovanje, pokojninski načrti, bonusi in druge oblike nagrajevanja.
 • Varnost zaposlitve in stabilnost: V negotovih časih, kot je bila pandemija, zaposleni cenijo stabilnost in varnost, ki jo ponuja delodajalec. To pomeni zanesljivo zaposlitev in jasne smernice glede prihodnjih načrtov podjetja.
 • Vključenost in raznolikost: Sodobni zaposleni želijo delati v okolju, kjer so vključenost in raznolikost resnično cenjeni in kjer se lahko vsak posameznik počuti sprejetega in cenjenega.
 • Povratne informacije in komunikacija: Zaposleni želijo biti slišani in cenijo transparentnost pri odločitvah, ki vplivajo na njihovo delo.

Te spremembe v pričakovanjih zahtevajo od delodajalcev prilagoditev svojih strategij zaposlovanja in upravljanja človeških virov, s ciljem ustvarjanja privlačnega delovnega okolja za sodobne talente.

Aktivno iskanje in privabljanje talentov

Zaposlovalci morajo razumeti, da kandidati v današnjem času iščejo več kot le delo; iščejo kulturo, vrednote in priložnosti, ki se skladajo z njihovimi osebnimi cilji. Vzpostavitev močne spletne prisotnosti, ki odraža kulturo in vrednote podjetja je nujna za privabljanje pravih talentov. Aktivna uporaba družbenih omrežij in optimizacija spletne strani s privlačnimi opisi delovnih mest ter pričevanji zaposlenih igra pomembno vlogo.

Sodelovanje na kariernih sejmih in strokovnih dogodkih omogoča neposreden stik s potencialnimi kandidati in krepi blagovno znamko delodajalca. Podjetja lahko razvijejo programe za priporočanje pri katerih zaposleni priporočajo potencialne kandidate iz svojih profesionalnih mrež.

 

Strategije za odkrivanje in pridobivanje pravih talentov

Strategije za odkrivanje in pridobivanje pravih talentov so bistvene za spodbujanje rasti in inovativnosti v podjetju. Te strategije vključujejo raznolike pristope, od natančnega določanja kriterijev do gradnje močne blagovne znamke delodajalca, ki pritegne najboljše kandidate na trgu. Nekatere od njih vključujejo:

 • Določanje natančnih kriterijev: Razvijte jasne opise delovnih mest, ki vključujejo potrebne veščine, izkušnje in osebnostne lastnosti.
 • Gradnja močne blagovne znamke delodajalca: Ustvarite privlačno podjetniško kulturo in jo promovirajte preko družbenih omrežij in kariernih portalov, da privabite talentirane kandidate.
 • Mreženje in sodelovanje s izobraževalnimi ustanovami: Vzpostavite povezave s fakultetami, univerzami in strokovnimi šolami za dostop do mladih talentov.
 • Programi za notranji razvoj talentov: Razvijte programe za usposabljanje in razvoj obstoječih zaposlenih, da spodbujate notranjo rast in zadrževanje talentov.
 • Uporaba socialnih omrežij: Aktivno iskanje in privabljanje kandidatov preko LinkedIna in drugih profesionalnih omrežij.
 • Ponujanje konkurenčnih ugodnosti: Zagotovite privlačne pakete ugodnosti, ki vključujejo prilagodljiv delovni čas, možnost dela na daljavo in druge sodobne oblike dela.
 • Vključevanje zaposlenih v iskanje talentov: Spodbujajte zaposlene, da priporočajo kandidate in jih nagradite za uspešna priporočila.
 • Vzpostavitev učinkovitega postopka zaposlovanja: Zmanjšanje časa in zapletenosti postopka zaposlovanja izboljša kandidatovo izkušnjo in zmanjšuje možnost izgube talentiranih kandidatov zaradi dolgotrajnih postopkov.

Razvoj in usposabljanje kadra

Delodajalci se morajo zavedati, da se večina veščin in znanj lahko pridobi med samim delom. Poudarek naj bo na iskanju kandidatov z željo po učenju in prilagodljivostjo, kar je pogosto bolj učinkovito kot iskanje oseb z določenimi izkušnjami in izobrazbo. To pomeni, da podjetja oblikujejo programe usposabljanja, ki so prilagojeni različnim stopnjam znanja in spretnosti s čimer se spodbuja stalno učenje in rast zaposlenih. 

Priporočamo tudi, da se pri razvoju talentov podjetja osredotočajo na mehke veščine, kot so timsko delo, komunikacijske sposobnosti in sposobnost reševanja problemov saj so te veščine ključne za uspešno delovanje v dinamičnem delovnem okolju.

Učinkovito upravljanje z zaposlitvenimi oglasi

Pri objavi zaposlitvenih oglasov morajo delodajalci natančno opisati delovno mesto. Posebno pozornost je treba nameniti temeljiti analizi potreb po novem zaposlenem, še posebej v manjših podjetjih. Oglasi naj vsebujejo jasne informacije o naravi dela, možnostih sodelovanja in ugodnostih, ki jih ponuja podjetje.

Izogibati se je treba abstraktnim nazivom in splošnim opisom s ciljem privabljanja pravih kandidatov. Informacije v oglasih naj bodo resnične in odražajo dejansko situacijo v podjetju, saj to pomaga pri izgradnji njegove verodostojnosti in privlačnosti za potencialne kandidate.

Kako iskati ustrezen kader - Zaključek

V sodobnem poslovnem svetu je jasno, da so zaposleni resnično srce vsakega uspešnega podjetja. Njihov razvoj, usposabljanje in zadovoljstvo so neposredno povezani z rastjo in uspehom. Podjetja morajo razviti strategije, ki ne le privabljajo prave talente ampak tudi zagotavljajo njihov razvoj in dolgoročno zadržanje.

Vključevanje trendov na trgu dela, razumevanje potreb in pričakovanj sodobnih zaposlenih ter ustvarjanje privlačne delovne kulture so bistveni elementi za dosego tega cilja. Vlaganje v ljudi ni le naložba v njihovo prihodnost ampak v prihodnost podjetja. Tako pridobivanje in ohranjanje talentov postane ne le izziv, temveč tudi priložnost za rast in inovacije v podjetju.

 

 

 

 

 Deli:

Nazaj na blog

Preverite seznam prostih delovnih mest

Piškotki

Na spletnem mestu uporabljamo piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in zagotavljanje kakovostnih vsebin. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Več o piškotkih