30
Jan

Lojalnost zaposlenih je potrebno zaslužiti

Zaposleni, ki so lojalni podjetju, so najbolj dragocen vir organizacije. Pri delu se trudijo po svojih najboljših močeh, saj imajo občutek, da so pomemben člen v organizaciji, ki si prizadeva za njihovo zadovoljstvo, rast in razvoj. Ko zaposleni čutijo pripadnost podjetju, ne iščejo druge zaposlitve na trgu dela ter hkrati učinkoviteje dosegajo zastavljene cilje, tako lastne kot skupne.

 

Lahko bi rekli, da lojalnost zaposlenih igra ključno vlogo v strategiji uspeha podjetja, saj zvesti delavci pomagajo krepiti blagovno znamko na dolgi rok, ne glede na velikost ter panogo oziroma dejavnost družbe. Vendar je potrebno vedeti, da lojalnost zaposlenih ni nekaj samoumevnega ter ne pride čez noč. Podjetja jo morajo graditi na zaupanju skozi različne aktivnosti.

 

Zakaj je lojalnost zaposlenih na preizkušnji v sodobnih poslovnih okoljih?

 

V preteklih desetletjih je prevladoval koncept »zaposlitve za vse življenje«, pri čemer so delodajalci zagotavljali varnost (finančno, socialno, družbeno) v zameno za lojalnost in zavzetost delavcev. V sodobnih globalnih poslovnih okoljih pa morajo podjetja delovati na neizprosnem trgu, kjer ne tekmujejo več samo z domačo konkurenco, temveč tudi s konkurenti po celem svetu.

 

V tej borbi za obstanek ne morejo vedno zagotavljati varnosti zaposlitve, saj se nenehoma prilagajajo novim spremembam. Zato ne preseneča, da nekatera podjetja vsako leto izgubijo približno tretjino kadra. Fluktuacija zaposlenih pomeni, da delavci z nečim niso bili zadovoljni, zato posledično tudi niso bili lojalni in so odšli iz podjetja novim priložnostim naproti.

 

So milenijci bolj ali manj lojalni v primerjavi s starejšimi generacijami?

 

Številna vodstva organizacij skrbi visoka fluktuacija zaposlenih, posebej med mladimi, saj so le ti prihodnost zaposlovanja in že predstavljajo več kot polovico delovne sile. Generacija milenijcev je zrasla v hitro spreminjajočem se svetu, kjer je vsaka informacija na dosegu roke. Preko socialnih omrežjih se povezujejo in spremljajo nove možnosti za zaposlitev v podjetjih, ki jim morda nudijo več ugodnosti kot podjetje, v katerem delajo.

 

Mladi sledijo svojim ciljem in bodo skorajda brez obotavljanja odšli tja, kjer bodo te cilje lahko uresničili. S tem sicer ni nič narobe, a na drugi strani se morajo podjetja zavedati, da mlade lahko zadržijo le tako, da vzpostavijo pogoje, ki bodo mlade ne le privabili, temveč tudi poskrbeli za zavzetost in lojalnost na dolgi rok.

 

(Ne)lojalnost zaposlenih stane

 

Zaposlovanje novih delavcev stane, še posebej, če podjetje vloži sredstva v usposabljanje in uvajanje novih delavcev, ki sčasoma pridobijo potrebne veščine in znanja za opravljanje dela, nato pa odidejo iz podjetja in svoje novo pridobljene spretnosti uporabijo pri konkurenčnem podjetju. Če se to dogaja prepogosto, je najprej potrebno razmisliti o tem, zakaj delavci odhajajo.

 

Zakaj investirati v lojalnost zaposlenih?

 

Podjetju lojalni zaposleni so bolj pripravljeni vlagati napore v svoje delo, prispevajo k uspehu z novimi idejami ter pogosto postavljajo interese podjetja pred lastne interese. Prizadevajo si k temu, da izboljšajo svojo vlogo v podjetju in rastejo z njim, prav tako pa se počutijo del vizije in poslanstva podjetja.

 

Zvesti delavci so pravzaprav zadovoljni delavci. Njihovo zadovoljstvo je lahko tudi merljivo, saj so opravili že veliko raziskav, ki potrjujejo, da so zadovoljni in lojalni zaposleni veliko bolj produktivni pri svojem delu in osredotočeni na zasledovanje ciljev podjetja. Vsaka uspešna organizacija potrebuje ljudi, ki so zvesti in predani temu, za čemer podjetje stoji, in tistemu, kar poskuša doseči.

 

8 načinov, kako povečati lojalnost zaposlenih

 

Če želite povečati lojalnost zaposlenih in posledično zmanjšati fluktuacijo, morate za to tudi nekaj narediti. To je proces, ki se ga ne da vzpostaviti v zelo kratkem času, a na drugi strani trud prinaša številne koristi.

 

Tudi iz finančnega vidika je veliko učinkoviteje, da porabite čas in denar za zadovoljevanje potreb zaposlenih, ki so trenutno v podjetju, kot pa da vedno znova iščete in uvajate nove delavce. Tukaj je 8 predlogov, kako lahko delavcem date razlog, da ostanejo v podjetju.

 

1. Dober vodja je ključnega pomena za grajenje lojalnosti zaposlenih

 

Zdi se, da ljudje ne zapuščajo podjetij, ampak zapuščajo vodstvo oziroma nadrejene in tiste, s katerimi delajo vsak dan. Vodja ima velik vpliv na motivacijo delavcev. Motivirani zaposleni se hitreje in lažje zavežejo k ciljem podjetja in ves čas ohranjajo visoko produktivnost. Vodja je odgovoren za spodbujanje motivacije, zato da bi bili zaposleni aktivno vključeni v delovni proces.

 

Pomemben je tudi odnos med vodjo in zaposlenimi. Četudi je nekdo strokovnjak na svojem področju, to še ne pomeni, da je dober vodja. Zato vlagajte v razvoj managementa, da bi se uril tudi v mehkih veščinah, kot je jasna komunikacija, podajanje povratnih informacij, reševanje konfliktov, vodenje tima, sposobnost za motiviranje, in drugo.

 

2. Zaupanje kot osnova medosebnih odnosov

 

Psihologija medosebnih odnosov pravi, da ljudje, ki čutijo, da jim drugi zaupajo in jih cenijo, te občutke tudi delijo naprej in jih povrnejo z dejanji na različne načine. Če je to le mogoče, dajte vašim zaposlenim več pooblastil za sprejemanje odločitev, ki se nanašajo na njihovo delo.


S tem jim boste dali vedeti, da cenite njihovo delo ter jim zaupate. Delavci bodo sicer prevzeli nekaj več odgovornosti, vendar bodo bolj zavzeti za delo, saj bodo imeli proste roke pri sprejemanju odločitev. Na koncu pa bodo ponosni na sadove svojega dela.

 

3. Jasne povratne informacije in dvosmerna komunikacija

 

Jasne in iskrene povratne informacije omogočajo rast in razvoj, saj le tako lahko zaposleni dobijo vpogled v to, kako uspešno opravljajo svoje delo, kaj se od njih pričakuje, in kako lahko v prihodnosti dosegajo zastavljene cilje. Z dvosmerno komunikacijo gradite zaupanje, razblinjate dvome in komunikacijske vrzeli ter ustvarjate pozitivno klimo v podjetju.

 

Zaposlenim omogočite, da lahko tudi oni podajajo mnenja in kritike, pri tem pa jim zagotovite varno okolje, da se lahko izrazijo, ne da bi bili pri tem nesprejeti. Delavci so veliko bolj lojalni podjetju, če čutijo, da je njihovo mnenje upoštevano in vredno diskusije.

 

4. Prilagajanje željam in potrebam mladih

 

Mladi so veliko bolj naklonjeni tistim delodajalcem, ki ponujajo optimalno razmerje med poklicnim in zasebnim življenjem, različne možnosti za karierna napredovanja, fleksibilen delovni čas in možnost dela na daljavo.

 

Če bi izbirali, bi se milenijci raje odločili za delo na delovnem mestu, kjer vlada pozitivno in prijateljsko vzdušje, kot nekje, kjer bi bila poglavitna prednost le višja plača. Ravno zato dvig plače in finančne ugodnosti morda niso dovolj, da bi zadržali mlade v podjetju in povečali njihovo predanost organizaciji.

 

5. Ustrezno nagrajevanje za dobro opravljeno delo

 

Če podjetje ne prepozna prizadevanj in dosežkov zaposlenih, se delavci ob tem ne počutijo dovolj cenjeni. To pogosto vodi do tega, da zaposleni začno iskati nove priložnosti za zaposlitev, kjer bi bili za svoje delo primerno nagrajeni. Da bi zaposlene ustrezno nagradili, je potrebno vzpostaviti sistem, kjer vodstvo prepozna dobro opravljeno delo in vložen trud delavcev.

 

Zaposleni pričakujejo, da bodo plačani toliko, kolikor bi lahko zaslužili z istim delom nekje drugje. Zato se lahko počutijo razvrednotene, če so plačani manj kot zaposleni na podobnih delovnih mestih v drugih podjetjih.

 

6. Varna delovna mesta odpravljajo negotovost

 

Sodobna delovna mesta so povezana z veliko več negotovosti kot v preteklosti. Gospodarstvo se hitro spreminja, zato morajo delodajalci vpeljevati vedno nove spremembe, ki lahko rušijo stabilnost, skupaj z varnostjo delovnih mest. Ta vsesplošna negotovost ustvarja vzdušje, ki je prepleteno s stresom in skrbmi za prihodnost.

 

Negotova ekonomija ne zaobide nobenega podjetja, vendar pa lahko z določenimi ukrepi vnesete v delovno okolje več predvidljivosti. Zaposlene redno obveščajte o vseh spremembah, da bodo vedeli, kaj lahko pričakujejo. Na podlagi tega lahko že vnaprej sprejemajo odločitve in načrtujejo aktivnosti.

 

7. Delovno okolje naj zaposlenim nudi dovolj podpore

 

Zaposleni bodo razvili čut za lojalnost podjetju, ko jim bo le-to nudilo dovolj podpore. Podporno delovno okolje je takšno, ki zaposlene ne omejuje ter jih ne motivira s sankcioniranjem in kaznovanjem, ampak jim omogoča razvoj, eksperimentiranje z novimi idejami in postopno učenje iz lastnih napak. Poslušajte zaposlene in jih vključite v procese odločanja, saj podjetje lahko obogatijo z dragocenimi perspektivami in inovacijami.

 

8. Orodja in viri za pridobivanje novih veščin in kompetenc

 

Če želite, da so vaši zaposleni čim boljši pri opravljanju dela, jim morate zagotoviti ustrezne vire in orodja, ki jih potrebujejo, da pridejo do želenih ciljev. Usposabljanje in izobraževanje predstavljata najmočnejši orodji za pridobivanje novih kompetenc in veščin.

 

Na ta način bodo tudi zaposleni lažje definirali svojo poklicno pot. Z njimi se lahko pogovorite o tem, kaj pričakujejo in katere veščine in znanja želijo usvojiti, da jim lahko pomagate z usposabljanji in izobraževanji, ki so na voljo. Lojalnost zaposlenih zatorej lahko povečate tudi na ta način, da jih opremite z znanji in veščinami, ki jih želijo razvijati na poklicni poti.Deli:

Nazaj na blog

Preverite seznam prostih delovnih mest

Piškotki

Na spletnem mestu uporabljamo piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in zagotavljanje kakovostnih vsebin. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Več o piškotkih