Študentski servis

 

 

ZAPOSLOVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

 

V skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB lahko dijaki in študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih v času izobraževanja in pod pogoji, ki jih navaja zakon, pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov (tako imenovano študentsko delo).

 

Pravno podlago za opravljanje dela predstavlja ustrezno izpolnjena napotnica s strani organizacije oziroma posrednika s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Napotnica se izda v treh izvodih - en izvod prejme delodajalec, en izvod dijak oziroma študent, en izvod pa pripada koncesionarju.

 

 

 

 

ZAPOSLOVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

 

V skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB lahko dijaki in študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih v času izobraževanja in pod pogoji, ki jih navaja zakon, pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov (tako imenovano študentsko delo).

 

Pravno podlago za opravljanje dela predstavlja ustrezno izpolnjena napotnica s strani organizacije oziroma posrednika s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Napotnica se izda v treh izvodih - en izvod prejme delodajalec, en izvod dijak oziroma študent, en izvod pa pripada koncesionarju.

 

 

Namen začasnega in občasnega dela dijakov in študentov je:

  • Omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom in študentom v času izobraževanja;
  • omogočiti delodajalcem selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.

Ob navedenem se je treba zavedati, da gre za začasno in občasno naravo dela dijakov in študentov, torej gre za dela, ki se opravljajo določen krajši čas ali od časa do časa. Začasno in občasno delo dijakov in študentov se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih – ZDR-1 ne sme opravljati, kadar so podani elementi delovnega razmerja.

Študentski servis Agado, zaposlitveni center, je organizirana gospodarska družba, ki od leta 2013 prejema dovoljenja za delo v skladu s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (U.l. RS št. 30/03, 62/05), ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS.

V AGADU SLEDIMO VAŠIM POTREBAM PO ŠTUDENTSKEM DELU NA NAČIN, DA VAŠO POTREBO PO DIJAKIH IN ŠTUDENTIH NEMUDOMA RAZPOŠLJEMO PO ŠIROKEM IZBORU KOMUNIKACIJSKIH KANALOV.

PRIZADEVAMO SI NAMREČ V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU ZADOSTITI VAŠEMU POVPRAŠEVANJU.

V KOLIKOR RAZMIŠLJATE O VKLJUČITVI MLADIH V VAŠ DELOVNI PROCES, ČIM PREJ IZPOLNITE SPLETNI OBRAZEC.


Izbiramo zanesljive dijake in študente, saj se zavedamo pomena dolgoročnega sodelovanja. Vsestranski cilj in izziv nam predstavljata postati stičišče povezovanja, saj ravno študentsko delo omogoča spoznavanje potencialnih ter najbolj kakovostnih kadrov oziroma talentov za vaše podjetje.

Preverite seznam prostih delovnih mest

Področja dela

Regije

Kraji