Obračun študentskega dela

Obračun študentskega dela

Obračun študentskega dela lahko delodajalec
izvede na dva načina

OBRAČUN NA OBRAČUNSKEM LISTU
V rubriki Obrazci je na voljo obrazec, katerega je potrebno ustrezno izpolniti z vsemi podatki o delodajalcu in opravljenem delu ter podpisanega oziroma ožigosanega poslati po pošti, ali na naš elektronski naslov ali pa po faksu.

Pri izpolnjevanju Obračunskega lista je potrebno biti pozoren, da delodajalec navede bruto urno postavko študenta/dijaka.

Prav tako je treba upoštevati najnižjo urno postavko za študentsko delo, ki velja za obdobje izvajanja dela študentov (od leta 2023 ta znaša 6,29 EUR bruto oziroma 5,85 EUR neto).

OBRAČUN NA WEB SERVISU ZA PODJETJA

Delodajalec ima vpogled v seznam študentov, ki so zanj kadarkoli opravljali delo preko Študentskega servisa Agado. Potrebno je samo izbrati študente, vpisati količino oddelanih ur oziroma bruto zaslužek študenta ter obrazec preko spleta poslati.

Oddaja obračuna po portalu WEB Servis za podjetja delodajalcu prihrani tako čas, kakor tudi denar pri obračunavanju študentskega dela v podjetju, hkrati pa so vsi podatki prikazani transparentno in pregledno. Poleg seznama svojih študentov ima delodajalec na voljo še seznam izdanih obračunov in računov, kakor tudi v seznam vseh izdanih študentskih napotnic za opravljanje dela.

Delodajalci boste z uporabo spletnega obračunavanja zaslužkov študentov prihranili svoj čas, ob enem pa boste sproti obveščeni, če je obračun študentskega dela napačen, če ni upoštevana najnižja urna postavka ipd.

Vsem svojim članom priporočamo, da tudi sami svojega delodajalca opozorijo, da za njihovo opravljeno delo ta na študentski servis pošlje obračunski list oziroma, da si uredi dostop do svojega WEB Servisa za podjetja ter izvede spletni obračun njihovega dela.

ZASLUŽEK ŠTUDENTA ALI STROŠEK ŠTUDENTSKEGA DELA LAHKO PRERAČUNATE S POMOČJO SPODNJEGA OBRAZCA, V KATEREGA VNESETE BRUTO ALI NETO ZASLUŽEK ŠTUDENTA

Bruto zaslužek študenta
Izplačilo študentu (neto)
Znesek računa brez DDV
0,00 EUR
Znesek računa z DDV
0,00 EUR
Počisti vnose

Preverite seznam prostih delovnih mest

Področja dela

Regije

Kraji