Dohodnina za študente

Akontacija dohodnine

Po Zakonu o dohodnini se akontacija ne odvaja za izplačila do vključno 400 EUR bruto, če študent ali dijak izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo. Če jih ne izpolnjuje ali če je izplačilo višje, je akontacija 25%. Dejansko akontacija znaša 22,5%, ker se samodejno odštejejo 10 % normirani stroški, ki se računajo od bruto zaslužka študenta.

Izjema za rezidente: akontacije se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,30 EUR bruto, ker se akontacija ne odvede, če je manjša od 20 EUR.

Izračun dohodnine

Vsako izplačilo, ki bo v enkratnem znesku višje od 400,00 EUR, bo obdavčeno s 25 % akontacije dohodnine. Izplačilo ni mesečno omejeno.

Davčno osnovo za dohodnino izračunaš tako, da od doseženega dohodka (bruto zaslužek študenta) odšteješ obvezen prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %) in tako prejmeš neto zaslužek študenta (izplačilo na TRR). Od bruto zaslužka študenta odšteješ tudi 10 % normirane stroške in spodaj navedene olajšave (za katere izpolnjuješ pogoje).

OLAJŠAVE ZA LETI 2019 IN 2020

POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA 2019 - 3.302,70 EUR

POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA 2020 - 3.500,00 EUR

 

Pogoja za uveljavljanje posebne osebne olajšave sta dva:

status študenta ali dijaka;

starost do 26 let (posebna olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let, in sicer za dodiplomski študij in enovit magistrski študij za dobo največ šestih let od dneva vpisa, za podiplomski študij pa za največ štiri leta od dneva vpisa).

Posebna olajšava je študentu priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuje pogoje zanjo. Študentu, ki med letom dopolni 26 let, se torej ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

 

SPLOŠNA OLAJŠAVA 2019 – 3.302,70 EUR

SPLOŠNA OLAJŠAVA 2020 – za zavezance s skupnimi dohodki do 13.316,83 eur bruto znaša 3.500,00 eur + (18.700,38 - 1,40427 x skupni dohodek), za zavezance s skupnimi dohodki nad 13.316,83 eur je 3.500,00 eur

 

Pogoj za splošno olajšavo je, da dijaka/študenta (rezidenta) drug rezident (starši) ne sme uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana.

dodatna SPLOŠNA OLAJŠAVA za leto 2019 – 3.217,12 EUR za zavezance s skupnimi dohodki do 11.166,37 EUR bruto, za zavezance s skupnimi dohodki nad 11.166,37 eur bruto do 13.316,83 eur bruto je 19.922,15-1,49601 x skupni dohodek

Tako boste lahko v letu 2019 neobdavčeno
zaslužili neto zneske:

Vzdrževani družinski člani s statusom 4.433,15 EUR bruto

Nevzdrževani družinski člani s statusom 11.836,00 EUR bruto

v letu 2020 boste lahko NEOBDAVČENO
ZASLUŽILI:

Vzdrževani družinski člani s statusom 4.697,99 EUR bruto

IZRAČUN ZA DOHODNINO JE VEDNO POTREBNO NAREDITI INDIVIDUALNO, UPOŠTEVAJOČ ZASLUŽEK ŠTUDENTA IN PRIPADAJOČE OLAJŠAVE.

Preverite seznam prostih delovnih mest

Področja dela

Regije

Kraji