e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Kaj so mehke veščine?

Objavljeno: 26.07.2018
Zobozdravnik mora znati popraviti zob, pečar položiti ploščice, računovodja voditi poslovne knjige in novinar pripraviti medijski prispevek. Vendar pa se ljudje z enakimi znanji razlikujejo po stopnji motiviranosti za delo, natančnosti, po zanosu, s katerim opravljajo naloge, ter ravni sposobnosti premagovanja ovir.Kaj torej ljudi, ki sicer imajo enaka formalno pridobljena znanja, ločuje med seboj in vpliva na njihov (ne)uspeh?

Odgovor je v mehkih veščinah.

Mehke veščine so osebnostne značilnosti, ki jih pogosto povezujejo s čustveno inteligenco, saj predstavljajo sposobnost interakcije z okoljem. So komplementarne trdim veščinam, torej znanjem, pridobljenim v procesu formalnega izobraževanja, v povezavi z njimi pa tvorijo posameznikova razmerja, vplivajo na delovanje v profesionalnem okolju in na delovnem mestu ter pomembno definirajo potencial za karierni razvoj. Karierni svetovalci radi poudarijo, da so trde veščine tiste, ki nam omogočijo razgovor za delo, mehke pa tiste, zaradi katerih smo na koncu izbrani med množico kandidatov. Značilnost mehkih veščin je močna povezanost z osebnostjo, gre namreč za lastnosti, ki jih skoraj ni mogoče pridobiti v procesu formalnega izobraževanja. Prav zato jih je razviti veliko težje od trdih veščin, kar pa še ne pomeni, da to ni mogoče.

5 najpomembnejših mehkih veščin

1. Komunikacijske sposobnosti

Pod komunikacijske sposobnosti se uvršča jasno izražanje lastnih misli, tako v pisni kot v ustni obliki, ne glede na dolžino prispevka ali predstavitve. Posamezniki z dobro razvito veščino komuniciranja brez težav predstavljajo svoje ideje, predloge in rešitve. Ker jasno izražajo svoje stališče, se redko zgodi, da bi si ostali napačno interpretirali njihove prispevke.

2. Timsko delo in pripravljenost na sodelovanje

Zaposleni ključno vplivajo na oblikovanje delovnega okolja, zato delodajalci pri izboru sodelavcev poskušajo ustvariti kolektiv, v katerem bo vladala harmonija. To pomeni, da bodo sodelavci dobro delovali v timu ter menjali vloge pri različnih projektih. V razgibanem delovnem okolju lahko posameznik pri prvem projektu sodeluje kot vodja, pri drugem kot del izvedbene skupine, pri tretjem kot svetovalec. Kdor ima razvit občutek za delo v timu, s takšnimi menjavami vlog nima težav.

3. Sposobnost reševanja nepredvidljivih situacij

Redko se zgodi, da vse poteka tako, kot smo si zamislili, zato je pri pojavu problema potrebna hitra in učinkovita reakcija, ki pomembno zaznamuje nadaljnji razvoj dogodkov. Pomislite – kdaj in kako ste nazadnje rešili zagato in ali ste bili zadovoljni z rešitvijo?

4. Reševanje konfliktov

Sposobnosti prepričevanja, pogajanja in reševanja konfliktov so pomembne veščine pri razvoju karierne poti in razvijanju vpliva v organizaciji. Na ta način ustvarjate rezultate in dodano vrednost za organizacijo, pa tudi za vse vpletene. V profesionalnem okolju se križa mnogo interesov in idej, umetnost pa je v tem, da poiščete pot, ki ne bo negativno vplivala na vpletene ter na koncu prinesla pozitiven rezultat.

5. Uspešno upravljanje časa

Upravljanje s časom je proces načrtovanja in nadzora nad izvajanjem nalog tako, da se zagotovi optimalna učinkovitost in produktivnost. Obstajajo različne oblike in tehnike upravljanja s časom:
  •     Načrtovanje delovnih obveznosti;
  •     Postavitev prioritet;
  •     Izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na prioritete;
  •     Zmanjšanje obsega aktivnosti, ki niso povezane s prioritetami;
  •     Časovnica izvajanja aktivnosti in nadzor nad izvajanjem.

Kako razviti mehke veščine?

Kot že omenjeno, je tudi mehke veščine mogoče razviti, predvsem skozi naslednje oblike neformalnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja:

1. Prostovoljno delo

Prostovoljno delo, spoznavanje okolja različnih organizacij, novih ljudi ter delo na različnih nalogah predstavlja tudi izvrstno priložnost za razvijanje mehkih veščin. Vsaka nova situacija v delovnem okolju prinaša dragocene izkušnje, ki vam lahko že kmalu pridejo zelo prav. Poleg tega je znano, da ima prostovoljno delo veliko težo tudi v življenjepisih, ki jih prilagate prijavam na delovna mesta. Po raziskavah sodeč večina kadrovnikov izkušnje, pridobljene s prostovoljnim delom, enači s tistimi, pridobljenimi v okviru rednega delovnega procesa.

2. Mentorstvo

Delo s pravim mentorjem je lahko zelo učinkovit način za razvijanje mehkih veščin, predvsem pa priložnost za intenzivno pridobivanje novih znanj in izkušenj.

3. Tečaji in izobraževanja

Z neformalnim izobraževanjem in konstantnim nadgrajevanjem znanj lahko hitro dvignete raven mehkih veščin, potrebna je le zadostna mera samokritičnosti, da prepoznate področja, kjer potrebujete dodatna usposabljanja.

Vir: novica (http://www.career-kicker.com), fotografija (https://pixabay.com)