e-Novice
Sedež podjetja Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
E: info@agado.si
T: 01 / 566 31 11
G: 041 / 616 998
F: 01 / 566 31 12

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
08:00 - 16:00
Linkedin
Agencija za mlade Punkt Brežice Černelčeva cesta 3
8250 Brežice
E: posavje@agado.si
T: 07 / 496 61 16
G: 040 / 190 532
F: 07 / 496 61 15

Delovni čas:
Ponedeljek - Petek
07:30-15:30

Koliko dopusta vam pripada letos?

Objavljeno: 12.04.2018
Verjetno vam je znano, da vam mora vaš delodajalec vročiti odločbo o odmeri letnega dopusta za leto 2017 najpozneje do 31. 3. Odločba vam mora biti vročena pisno, pri čemer vam je lahko vročena tudi preko vašega elektronskega naslova, če gre za elektronski naslov, katerega uporabo vam zagotavlja vaš delodajalec.Znate sami preveriti, koliko dopusta vam pripada oziroma ali vam ga je delodajalec pravilno odmeril?
Pri določitvi letnega dopusta je potrebno upoštevati določila veljavnega Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), določila morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca, določila internih aktov in pravilnikov delodajalca, ki urejajo to področje, ter določila pogodbe o zaposlitvi. ZDR-1 določa namreč le minimalno število dni letnega dopusta, ki pripadajo delavcem, ter pri odmeri dodatnih dni dopusta upošteva le nekaj kriterijev.

Tako dodatni dnevi po zakonu pripadajo le staršem otrok, ki so mlajši od 15 let, delavcem, ki so starejši od 55 let, invalidom, delavcem z najmanj 60-odstotno telesno okvaro, delavcem, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ter delavcem, ki še niso dopolnili 18 let.

Če vašega delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba in dodatni kriteriji za odmero letnega dopusta niso opredeljeni v vaši pogodbi o zaposlitvi ali kakšnem internem aktu ali pravilniku delodajalca, vam torej ne pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta za delovno dobo, nočno delo, delo ob nedeljah in praznikih, za odgovornost ali zahtevnost dela itd.

Kolektivne pogodbe različno določajo kriterije za odmero dodatnih dni letnega dopusta. Eden najpogostejših kriterijev je delovna doba delavca, pri čemer je lahko kot kriterij opredeljena skupna dosežena delovna doba delavca ali pa le delovna doba pri zadnjem delodajalcu. Nadalje so možni kriteriji za dodatne dni letnega dopusta delo ob nedeljah in praznikih, posebno težko, naporno ali zdravju škodljivo delo, delo v deljenem delovnem času, nočno delo in druge okoliščine.

Kdaj se šteje, da je kriterij za odmero letnega dopusta izpolnjen?
Največ dilem imajo delodajalci glede vprašanja, kdaj se šteje, da je bil pri delodajalcu izpolnjen določen kriterij za odmero letnega dopusta. Kot primer naj navedemo delavca, ki bo oktobra letos dopolnil 55 let. V praksi se pogosto zgodi, da delodajalec ob odmeri dopusta (ki mora biti zaključena najpozneje do 31. 3.) takšnemu delavcu ne prizna dodatnih treh dni letnega dopusta. Delavec namreč ob odmeri dopusta še ni bil star 55 let.

V resnici pa se glede zakonskih kriterijev za dodatne dni dopusta šteje, da so izpolnjeni, če so oziroma bodo izpolnjeni kadarkoli v tekočem letu, za katero se odmerja letni dopust. Tudi delavcu, ki šele bo dopolnil 55 let v tekočem letu, mora delodajalec priznati dodatne tri dni letnega dopusta.

Takšno pravilo pa ne velja vedno za kriterije, ki jih za dodatne dni letnega dopusta določajo kolektivne pogodbe. Pri odmeri dopusta je tako vedno potrebno preveriti, kaj določa kolektivna pogodba, ki zavezuje posameznega delodajalca. Nekatere upoštevajo le izpolnjevanje kriterijev pred odmero letnega dopusta, druge pa izpolnjevanje kriterijev kadarkoli med tekočim letom, za katerega se odmerja letni dopust. Enako velja za določila internih aktov in pravilnikov.

Iz napisanega nedvomno izhaja, da odmera letnega dopusta nikakor ni enostavna zadeva. Odmero dopusta je treba presojati v vsakem primeru posebej in pri tem upoštevati vse veljavne pravne akte. Poleg tega se zahteva tudi dobro poznavanje sodne prakse, ki je v preteklosti dala odgovore na nekatere dileme okrog odmere letnega dopusta. 
 
Vir: prispevek (https://data.si/), fotografija (https://pixabay.com/)